نامهای ترکی برای دختران

911 بازدید

 نامهای ترکی برای دختران

تورک قیز آدلاری

 قیز-آدلاری

نمره

اسم

معنا

لاتین

1

آبا

مادر

ABA        

2

آدای

نامزد ، کاندید

ADAY

3

آذر

آتش

AZƏR

4

آشقین

عبور کننده ، رد شونده

AŞQIN

5

آغ باتان

سفید رو،نام قدیم همدان

AĞBATAN

6

آغ بنیز

سفید رو ، دارای صورت روشن

AĞBƏNIZ

7

آغ بوجاق

گردن بلورین

AĞBUXAQ

8

آغ سو

سفید وش ، نورانی ، زیبا

AĞSU

9

آلا گوز

شهلا

ALAGÖZ

10

آلتینای

ماه طلائی

ALTINAY

11

آلماز

دافع ، رد کننده

ALMAZ

12

آلیاناق

سرخ گونه ، دارای لب های سرخ

ALYANAQ

13

آنا دولو

دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر

ANADOLU

14

آی اولدوز

ماه و ستاره ، ستاره زیبا

AYULDOZ

15

آی ایشیق

نور ماه ، پرتو ماه

AYIŞIQ

16

آیوز

ماه رخ

AYÜZ

17

آیپارا

پاره ماه ، مهپاره

AYPARA

18

آیتای

عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه

AYTAY

19

آیتک

ماهوار،زیبا

AYTƏQ

20

آی تکین

مثل ماه،تمثیل کننده ماه

AYTƏKIN

21

آیدا

در وجود ماه ، ماه صفت

AYDA

22

آیتن

نزد ماه،در وجود ماه

AYTƏN

23

آیچین

برای ماه،مثل ماه

AYÇIN

24

آیسان

مثل ماه،دارای گذشته درخشان

AYSAN

25

آیسو

شبیه ماه،نور ماه

AYSU

26

آی سئل

سیل ماه،سیل زلال و شفاف

AYSEL

27

آیشن

ماه خندان، ماه شاد

AYŞƏN

28

آیفر

ماه صفت، با شکوه

AYFƏR

29

آی گول

گل سفید،گل خوشبختی

AYGÜL

30

آیلا

هاله ماه

AYLA

31

آیلار

خوبرویان، زیباها، ماه ها

AYLAR

32

آیلی

 ماه وش،ماه صفت،ماهرخ    

AYLI

33

آیلی سئل

سیل دارای ماه، سیل زلال

AYLISEL

34

آیلین

هاله اطراف ماه

AYLIN

35

آیمان

تمثیل کننده ماه،مثل ماه

AYMAN

36

آینار

انار سفید،انار زیبا

AYNAR

37

آینور

نور ماه، دارای انوار ماه

AYNUR

38

آیسوی

پاکنژاد

AYSOY

39

آیشین

ماه پاره

AYŞiN

40

ائل ایستر

محبوبه خلق

ELISTƏR

41

ائل بزر

زینت دهنده خلق،مردم آرا

ELBƏZƏR

42

ائل چیچک

گل مردم

ELÇIÇƏK

43

ائلقیز

دختر مردم،محبوبه خلق

ELQIZ

44

ائلمیرا

نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت

ELMIRA

45

ائلنور

نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم

ELNUR

46

ائلناز

محبوب مردم،عشق مردم

ELNAZ

 

ADLAR

MƏNASİ

TURKCƏ

47

ارتئل

اسم خاص

ƏRTEL

48

اردوغان

قهرمان زا،قهرمان پرور

ƏRDOĞAN

49

ارسوی

قهرمان نژاد

ƏRSOY

50

ارکناز

ناز آزادی

ƏRKNAZ

51

ارگون

قهرمان روز،همیشه قهرمان

ƏRGÜN

52

اسین

نسیم،باد ملایم سحری

ƏSIN

53

ایپک

ابریشم،حریر

IPƏK

54

ایزیناز

خوش اثر،دااری رد خوشایند

IZINAZ

55

ایلای

ماه و سال

ILAY

56

اینجه بئل

کمر باریک

INCƏBEL

57

اینجه تئل

دارای موهای ظریف

INCƏTEL

58

اینجه گول

گل ظریف،گل نازک

INCƏGÜL

59

اینجی

مروارید،صدف

INCI

60

اینجی قیز

دختر زیبا،دختر مثل مروارید

INCIQIZ

61

اینجی گؤز

دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق

INCIGÜZ

62

اودئل

خلق آتش

ODEL

63

اودسان

آتشین

ODSAN

64

اودمان

آتشپاره،نشانگر آتش

ODMAN

65

اورمان

جنگل

ORMAN

66

اولماز

بی همتا،نشدنی،غیر ممکن

OLMAZ

67

اؤزگور

مستقل

ÖZGÜR

68

اؤزلم

حسرت

ÖZLƏM

69

اولدوز

ستاره

ULDUZ

70

اوزگون

متاسف،غمگین

ÜZGÜN

71

اوستون

برتر،والا

ÜSTÜN

72

اولکر

ستاره سحری

ÜLKƏR

73

بالسان

مثل عثل،شیرین

BALSAN

74

باللی

شیرین،مثل عسل

BALLI

75

بورچین

غزال

BURÇIN

76

بورلا

بلند قامت،دارای گسوان بلند

BURLA

77

بیرجه

یگانه

BIRCƏ

78

بیلگین

دانا و دانشمند

BILGIN

79

جوشار

جوشان،شور انگیز

COŞAR

80

چاغلار

متلاتم

ÇAĞLAR

81

چیلغین

عاشق،واله،مجنون

ÇILĞIN

82

چیچک

شکوفه،گل

ÇIÇƏK

83

دالغا

موج

DALĞA

84

داملا

قطره

DAMLA

85

دورنا

درنا

DURNA

86

دویغو

احساس

DUYĞU

87

دورو

صاف،بی آلایش،شفاف

DURU

88

دیلغم

نام آهنگ

DILĞƏM

89

دیلر

آرزومند و دارای آرمان

DILƏR

90

دنیز

دریا

DƏNIZ

91

فیدان

شکوفه،غنچه

FIDAN

92

گور سئل

سیل خروشان

GURSEL

93

گول آی

ماه خوشگل،ماه زیبا

GÜLAY

 

ADLAR

MƏNASİ

TURKCƏ

94

گول اؤز

گل رخ،خوشرو

GÜLÜZ

95

گول بنیز

گل رخ

GÜLBƏNIZ

96

گول سان

گل تبار،مثل گل

GÜLSAN

97

گول شن

گل شاد

GÜLŞEN

98

گول گون

گل روز

GÜLGÜN

99

گولنار

گل انار

GÜLNAR

100

گولناز

گلناز،گل محبوب

GÜLNAZ

101

گول یاناق

گل گونه،گل رخ

GÜLYANAQ

102

گول یانار

گل سوزان،گل سرخ

GÜLYANAR

103

گول یاز

گل بهار

GÜLYAZ

104

گوموش تئل

دارای گیسوان نقره ای،نقره فام

GÜMÜŞTEL

105

گون آی

ماه و خورشید،روز روش

GÜNAY

106

گون ار

قهرمان روز،همیشه قهرمان

GÜNƏR

107

گونش

خورشید

GÜNƏŞ

108

گونئی

جنوب،آفتابگیر

GÜNEY

109

گوندش

همزاد،همزمان زاده شده

GÜNDƏŞ

110

گونده یاز

همیشه بهار،همیشه بهار

GÜNDƏYAZ

111

همرسین

نسترن

HƏMƏRSIN

112

کونول

قلب،دل

KÖNÜL

113

کپنک

پروانه

KƏPƏNƏK

114

کوسن

قهر کننده

KÜSƏN

115

کوسمز

گشاده رو،دل فراغ

KÜSMƏZ

116

کسکین

برنده،تیز

KƏSKIN

117

لاچین

عقاب،شاهین

LAÇIN

118

لاله

لاله

LALƏ

119

لیلپار

گل چشمه،گل همیشه سبز در آب

LILPAR

120

لیمان

بندر

LIMAN

121

مارال

آهو،غزال،زیبا

MARAL

122

ماوی

نیلی،آبی

MAVI

123

ماراق

علاقه

MARAQ

124

ناردانا

دانه انار

NARDANA

125

نارگیله

دانه انار

NARGILƏ

126

ناریش

مثل انار،نارنج

NARIŞ

127

نازلی

پر عشوه

NAZLI

128

پارلار

منور میشود،نورانی میشود

PARLAR

129

پارلاق

درخشان،نورانی

PARLAQ

130

پینار

چشمه

PINAR

131

قارا گیله

سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه

QARAGILƏ

132

قوقوش

پرنده قو

QUQUŞ

133

قومرال

خاکستری،خاکی

QUMRAL

134

قیز خانیم

دختر خانوم

QIZXƏLIN

135

قیل باش

دارای موهای دراز

QILBAŞ

136

قیزیللی

طلائی

QIZILLI

137

قیزیل تئل

مو طلائی

QIZILTEL

138

ساچلی

دارای موهای دراز و پرپشت

SAÇLI

139

ساناز

بی نظیر،بی همتا

SANAZ

140

سانای

محترم،شهره پاکی

SANAY

 

ADLAR

MƏNASİ

TURKCƏ

141

سانلی

معروف،مشهور؛نامدار

SANLI

142

سایین

عزیز،محترم

SAYIN

143

سولماز

همیشه شاداب

SOLMAZ

144

سونای

آخرین ماه،پرنده مانند

SONAY

145

سونر

آخرین قهرمان،آخرین دلاور

SONƏR

146

سونگول

آخرین گل

SONGÜL

147

سونییا

سونیا

SONYA

148

سیرداش

همراز

SIRDAŞ

149

سیبل

مو طلائی

SIBEL

150

سئوین

شاد باش

SEVIN

151

سئلجان

سیل جان

SELCAN

152

سئون

دوست دارنده

SEVƏN

153

سئودا

عشق

SEVDA

154

سئوگی

عشق،محبت

SEVGI

155

سئوگی ناز

عشق ناز،پر محبت

SEVGINAZ

156

سئوگول

گل دوست

SEVGÜL

157

سئویل

فعل امر:مورد محبت قرار بگیر

SEVIL

158

سئوینج

شادی،خوشی

SEVINC

159

سحر

صبح،آغاز روز

SƏHƏR

160

شن آی

ماه شاد،ماه خوشرو

ŞƏNAY

161

شن ائل

مردم شاد،مردم خندان

ŞƏNEL

162

شن یاز

بهار شاد،بهار خوش

ŞƏNYAZ

163

تامارا

کاملا جستجو کن،کاملترین

TAMARA

164

تامای

ماه تمام

TAMAY

165

تانسو

نور سحری،سوی فجر،شبنم

TANSU

166

تای سیز

بیتا،بی مثل

TAYSIZ

167

ترکان

ملکه

TƏRKAN

168

توران

نام کشور،ترکستان

TURAN

169

تومروس

اسم خاص

TUMRUS

170

توووز

طاووس،منطقه در آذربایجان

TOVUZ

171

تویغون

مسرور

TOYĞUN

172

تویگون

شادزی،دارای روزگار خوش

TOYGÜN

173

تئللی

دارای موهای بلند و پر پشت

TELLI

174

تئلمان

ظریف،مثل مو

TELMAN

175

تئلناز

دارای موهای زیبا

TELNAZ

176

خانیم بالا

خانوم کوچک

XANIMBALA

177

خاتین

زن خان،خاتون

XATIN

178

یاز گل

گل بهار

YAZGÜL

179

یاغیش

بارش باران،حالت بارش،باران

YAĞIŞ

180

یاغمور

باران

YAĞMUR

181

یانار گول

گل سوزان،گل سرخ

YANARGÜL

182

یایقاش

اسم خاص،ابرو کمان

YAYQAŞ

183

یئتر

کافی

YETƏR

184

یوکسل

سر بلند باش

YÜKSƏL

 منبع: www.aharri.ir

 

درباره ی امیر تقی پور

امیر تقی پور، فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی هستم. (مدیر وب سایت) ........ ایمیل من: amirahare@gmail.com - سایت: www.aharri.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای درج شکلک روی آن کلیک کنید

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette