برچسب آرشیوها: اثبات زبان آذری

تحليل زبان ترکي آذربايجاني به طريق رياضي

تحليل زبان ترکی آذربايجانی به طريق رياضی حسين حق پرست قراملکی در قرن حاضر تمامی رشته های علوم به سرعت شگفت انگيزی رشد يافته اند و روزبه روز بر پيچيدگی و در نتيجه تخصصی شدن آنها افزوده می شود. روح کاوشگر انسان برای يافته ها و اختراعات و ابداعات نوين سيری پذير نيست لذا ما شاهد بسط و شکوفايی روز …

مطالعه بیشتر »