برچسب آرشیوها: اوجی دویمه

اینه ، اینه، اوجی ، دویمه

  اینه ، اینه، اوجی ، دویمه …                  اینه ، اینه ،          اوجی ، دویمه ،      شام ، آغاجی ، شاتیر ، کئچی ،   قوز ، آغاجی ،    قوتور ، کئچی ،      هابان ، هوبان ،        ییریل ، ییرتیل ،             …

مطالعه بیشتر »