بایگانی برچسب: بررسی زبان ترکی

قدرت زبان ترکی (ترکی هنر است)

ترکی-هنر-است

ترکی هنر است -قدرت زبان ترکی آیا زبان ترکی تک هجایی است؟! آیا زبان ترکی زبانی تک هجایی است؟ یعنی تمام افعال و اسما و اعدادش با یک هجا تلفظ می شوند و ریشه تمام کلمات چندهجایی به یک هجا منتهی می شود؟! هنوز زبانشناسان به این سئوال نتوانسته اند پاسخ دهند لیکن بسیار محتمل هست که با کشف کُنه …

ادامه نوشته »

تحليل زبان ترکي آذربايجاني به طريق رياضي

book-igloo-miler-lagos-3

تحليل زبان ترکی آذربايجانی به طريق رياضی حسين حق پرست قراملکی در قرن حاضر تمامی رشته های علوم به سرعت شگفت انگيزی رشد يافته اند و روزبه روز بر پيچيدگی و در نتيجه تخصصی شدن آنها افزوده می شود. روح کاوشگر انسان برای يافته ها و اختراعات و ابداعات نوين سيری پذير نيست لذا ما شاهد بسط و شکوفايی روز …

ادامه نوشته »