بایگانی برچسب: تأملی درباره‌ی زبان‌ها و موقعيت زبان تركی

موقعيت زبان تركی

tdzvzt

تأملی درباره‌ی زبان‌ها و موقعيت زبان تركی دکتر حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) تعريف زبان:       زبان يك دستگاه به هم پيچيده‌ای است كه ميان انسان‌ها تفهيم و تفاهم ايجاد مي‌كند. زبان‌شناسان آن را وسيله‌ی انسيت و سيستم مفاهمه ميان انسان‌ها نام داده‌اند. اما از آن جا كه ميان ديگر جانداران و گياهان نيز دستگاه‌های مرئی و نامرئی مفاهمه وجود دارد، …

ادامه نوشته »