برچسب آرشیوها: تورکو دیلی

آموزش زبان ترکی

آموزش زبان ترکی بن شناسی «كؤك» ، «ریشه» و «بن» ، كلماتی هم معنی هستند كه با یك مفهوم در ادبیات تركی ، فارسی و عربی مورد استفاده قرار می گیرد. بن كوچكترین ، خالصترین و تجزیه ناپذیرترین قسمت یك كلمه می باشد. در واقع كلمات قابل تجزیه به اجزای اصلی هستند و آنچه دیگر تجزیه نگردد ، ریشه آن …

مطالعه بیشتر »