بایگانی برچسب: جنگل های ارسباران

جنگل تنباکلوی هوراند (هوراندین تنباکلو مئشه سی)

هوراند

 هوراندین تنبکیلی مئشه سی جنگل تنباکلوی هوراند مقدمه : اگر «‌ شمال » ایران را کناره های خزر رقم زده است، در سطحی پایین تر بی تردید « شمال » آذربایجان را باید در کرانه های آراز یافت. چه بسا می توان ادعا کرد که این « شمال » از آن «شمال»، «شمال» تر است. شمال منطقه ی آذربایجان در …

ادامه نوشته »