برچسب آرشیوها: رابطه ترکان با مغولان

شاه جنگ ترکان با مغولان

شاه جنگ ترکان با مغولان نویسنده: ع.م.بیانی اگرچه ترکان و مغولان دارای ریشه ی مشترک زبانی یعنی هر دو مربوط به زبان های التصاقی(پیوندی) یا بهتر بگوییم «آسیایی» هستند، اما همیشه این دو قوم بزرگ آسیایی دارای فرهنگ، دین و جغرافیای جداگانه بوده اند. ترکان بیشتر بومی غرب آسیا و اطراف دریاچه خزر و مغولان بیشتر بومی شرق آسیا هستند. …

مطالعه بیشتر »