برچسب آرشیوها: سومر ترک

ترکان سومر نیاكان باستانی تركان ایران

ترکان سومر نیاكان باستانی تركان ایران – سومر تورکلری سومرها به عنوان بانیان تمدن بشری، خدمات زیادی را به بشریت کرده اند. از جمله کارهای مهمی که سومریان برای بشریت کرده اند: آفریدن قانون و اولین بانیان حقوق بشر، اداره جامعه بر اساس قانون، اختراع چرخ، پایه و اساس علوم و صنایع مختلف را گذاشتند که بعدا توسط دیگران تکامل …

مطالعه بیشتر »