برچسب آرشیوها: فرستادن شعر به اینترنت

ارسال مطلب

صفحه ارسال مطلب به سایت اهرری شما بازدید کننده گان و کاربران سایت می توانید اگر مطلبی و یا عکسی در هر موضوع بخصوص درباره منطقه قره داغ داشتید آن را از طریق فرم زیر به ما ارسال کنید. از این فرم می توانید تصویر کودک خود و یا نقاشی های کودکتان و حتی دستنوشته ها، اشعار و کارهای خودتان  …

مطالعه بیشتر »