بایگانی برچسب: مثل ترکی

ضرب المثلهای تركی 2

ataba2

ضرب المثلهای تركی 2 = آتابابا سؤزلری (تورك سوزلری) 430 ضرب المثل تركی در باره ضرب المثلهای  یک جامعه چه از این اسان تر میتوان گفت که جمله های عامیانه و نکته های ساده وبی پیرایه هر قومی مبین عکس العمل نسلهای مختلف آن قوم در مورد حوادث پیش آمدها حتی مسایل بزرگ فلسفی مانند جبر اختیار اراده کوشش ایمان …

ادامه نوشته »

ضرب المثلهای تركی

atababa1

ضرب المثلهای تركی = آتابابا  سؤزلری (تورك سوزلری) قسمت اول 338 ضرب المثل تركی در باره ضرب المثلهای  یک جامعه چه از این اسان تر میتوان گفت که جمله های عامیانه و نکته های ساده وبی پیرایه هر قومی مبین عکس العمل نسلهای مختلف آن قوم در مورد حوادث پیش آمدها حتی مسایل بزرگ فلسفی مانند جبر اختیار اراده کوشش …

ادامه نوشته »