برچسب آرشیوها: نصاب ترکی به فارسی

نصاب محمد صادق نائبی

نصاب محمد صادق نائبی «نصاب صادق» شاید شصتمین نصابی باشد كه تاكنون سروده شده است. در بین نصابهای تركی به فارسی نیز احتمالا دهمین نصاب منظوم است. این نصاب نسبت به بقیه نصابها ، دارای مشخصات و وجوه تمایز ذیل است: 1.   شامل500 بیت در دو فصل موضوعی و حرفی است كه مجموعاً 1000 واژه تركی را شامل می گردد. …

مطالعه بیشتر »