برچسب آرشیوها: ورنی چیست؟

آشنایی با صنعت دستی ((ورنی))

آشنایی با صنعت دستی ((ورنی)) خاستگاه و محل تولید ورنی منطقه تاریخی قره داغ می باشد‌. مقدمه ای در باره بوجود آورندگان ورنی و معنی لغوی ورنی : هنر ورنی بافی نیز همانند سایر هنرها مانند قالی، گلیم، گبه، جاجیم، ورنی، پارچه، سوماق، پلاس، زیلو، تشك، خورجین، بغچه، كرك، تور، قنداق، چوال، جل، بته، تغار… که همگی کلمات ترکی هستند  …

مطالعه بیشتر »