برچسب آرشیوها: چیلله بئچه

چیلله، کورد اوغلو، چیلله بئچه، قاری ننه چیلله سی، وده یئلی

چیلله، کورد اوغلو، چیلله بئچه، قاری ننه چیلله سی، وده یئلی و …. اطلاعات زیر را من از ریش سفیدان منطقه خودمان جمع آوری کردم  كه گوشه ای از باور و عقیده توركان قره داغ را در زمستان بیان می كند. ممکن است رسومات مناطق دیگر تورك نشین ایران كمی متفاوتر از این باشد به هر حال اگر اشکال و کاستی داشت ببخشید. …

مطالعه بیشتر »